Dù mà thậm chí đi bao xa, với kiến trúc tôi luôn luôn luôn luôn thấy mình như mới chính thức cuộc hành trình vactechcomposites.com

Từng nhận được lời mời và sở hữu thời cơ thao tác làm việc tại những văn phòng kiến trúc sở hữu tiếng tại Pháp, KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa vẫn quyết định bỏ toàn bộ, đồng ý một khởi đầu mời từ số 0 vì niềm tin “mình sẽ lúcến cho cho được ko ít chưa ngừng lại ở đó phái nữa thế phái nữa lúc về Việt Nam”. Hành trình theo đuổi công việc KTS và xây dựng nhà hàng kiến trúc của anh ý là quy trình liên tù tì bước ra khỏi vùng tin cậy, liên tù tì nâng cao giá trị cốt lõi và thử thách bạn dạng thân với những tiềm năng càng ngày càng khó hơn.