Khơi thông dòng chảy tín dụng cho công ty bất động sản vactechcomposites.com

TP HCM - Các công ty bất động sản và nhà đầu tư vẫn đang lạnh lòng về việc sớm được tiếp cận dòng mồi nhửn chất tín dụng với những cơ chế dễ thở hơn.