Những quy định mới người chi tiêu và dùng xe ô tô, xe máy cần được biết vactechcomposites.com

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC, kể từ 22/10, lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ô tô bán tải là 20 triệu đồngồng/lần/xe ở Hà Nội Thủ Đô và TP. HCM.

Cụ thể, xe ô tô chở người kể từ 9 chỗ trở xuống (bao hàm cả xe con pick-up- còn gọi là xe bán tải), với mức lệ phí thắt chặt và cố định 20 triệu đồngồng/lần ở Hà Nội Thủ Đô và TP. sài gòn (trước kia, mức phí chỉ là 500.000 đồng/lần so với khu vực I là Hà Nội Thủ Đô và TP. sài gòn).

Cũng theo Thông tư 60, mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe so với ô tô chở người kể từ 9 chỗ trở xuống (bao hàm cả xe con pick-up) tại khu vực II (gồm TP. Hải Phòng Đất Cảng, ĐN, Cần Thơ; những Thành phố trực thuộc tỉnh và những thị xã) là 1 triệu VNDồng/lần/xe.

Ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Tại khu vực III (những địa phương còn lại), mức phí 200.000 đồng/lần/xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực II và III mức lệ phí đều không tồn tại thay đổi so với quy định hiện hành.

Các khu vực quy định tại Thông tư này được xác định theo địa giới hành chính, rõ rà soátng như sau.

a) Khu vực I gồm: Thành phố TP Hà Nội, TP. sài gòn bao hàm toàn cỗ những quận, huyện trực thuộc TP không phân biệt nội thành hay ngoại thành.

b) Khu vực II gồm: Thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Thành phố TP. hà Nội, Thành phố SG) bao hàm toàn cỗ những quận, huyện trực thuộc TP không phân biệt nội thành hay ngoại thành; TP trực thuộc tỉnh, thị xã bao hàm toàn cỗ những phường, xã thuộc TP, thị xã không phân biệt phường nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị.

c) Khu vực III gồm: Các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II quy định tại điểm a và điểm b Khoản này.

Đối với xe máy, theo Thông tư 60, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện đàng xá cơ giới đàng cỗ tính theo độ quý hiếm xe và theo khu vực. Cụ thể, xe có độ quý hiếm trên 40 triệu đồngồng, mức lệ phí được quy định cứng là 4 triệu đồngồng (khu vực I); Khu vực II là 800.000 đồng/lần/xe; Khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

Với xe máy có độ quý hiếm trên 15 triệu VNDồng tới 40 triệu VNDồng, mức lệ phí quy định cứng là 2 triệu VNDồng/lần/xe so với khu vực I thay cho quy định hiện hành là mức thu trong khung kể từ một-2 triệu VNDồng; Khu vực II bất biến là 400.000 đồng/lần/xe; Khu vực III là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện mãng cầuy là 50.000 đồng/lần/xe.

Với xe máy trị giá kể từ là 1 trong những5 triệu VNDồng trở xuống, mức thu lệ phí tại khu vực I là 1 triệu VNDồng/lần xe thay cho quy định hiện hành là thu trong khung kể từ 500.000 - 1.000.000 đồng/lần/xe; Khu vực II bất biến là 200.000 đồng/lần/xe; Khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

Thông tư nêu rõ, tổ chức, cá thể có trụ sở, điểm cư trú ở khu vực nà thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện lối xá theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Đối với trường hợp cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức, cá thể trúng đấu giá nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện lối xá, như sau: Đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực I áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực I; đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực II và khu vực III áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

Trị giá xe mô tô làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện đàng xá là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Các trường hợp xe được miễn lệ phí

Theo Điều 6 Thông tư 60/2023 quy định những trường hợp dưới được miễn lệ phí:

Một, ban ngành liêu đại diện thay mặt ngoại giao, ban ngành liêu lãnh sự, ban ngành liêu đại diện thay mặt của tổ chức quốc tế thuộc khối hệ thống Liên hợp quốc.

Hai, viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính chuyên môn của ban ngành liêu đại diện thay mặt ngoại giao và ban ngành liêu lãnh sự quốc tế, thành viên những tổ chức quốc tế thuộc khối hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của mái ấm gia đình họ không nên là công dân VN hoặc không thông thường trú tại VN được Bộ Ngoại giao VN hoặc ban ngành liêu ngoại vụ địa phương (được Bộ Ngoại giao ủy quyền) cấp minh chứng thư ngoại giao; minh chứng thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự.

Trường hợp này khi đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số phương tiện lối xá, người đăng ký nên xuất trình với cơ sở lại đăng ký chứng tỏ thư ngoại giao; chứng tỏ thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Ba, những tổ chức, cá thể quốc tế khác (chống ban lại đại diện thay mặt của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài khối hệ thống Liên hợp quốc, chống ban lại đại diện thay mặt của tổ chức phi chính phủ, những đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của chống ban lại và tổ chức khác) không thuộc đối tượng người chi tiêu và dùng nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhưng được miễn nộp hoặc không cần nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện đàng xá theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN là thành viên hoặc hợp đồng quốc tế lưu giữa bên thỏa thuận VN với bên thỏa thuận quốc tế. Trường hợp này tổ chức, cá thể cần phục vụ nhu yếu cho chống ban lại đăng ký: Bản chụp cam kết quốc tế, điều ước quốc tế hoặc hợp đồng quốc tế.

Bốn, là xe mô tô ba bánh chuyên nghiệp dùng cho những người khuyết tật.

 

25/10/2023 Tin tức ô tô xe máy

    3 chiếc ô tô nhanh nhất thế giới